รายละเอียด


น่าน เมืองเล็กๆ อันแสนอบอุ่น ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และ ศิลปะเสน่ห์ล้านนาน่าค้นหา 

โปรแกรมการเดินทาง


ตารางโปรแกรมโคราช-น่าน (งานกฐิน) ถ้ำเชตวัน อ.นาน้อย จ.น่าน เดินทางโดยรถบัส 5 วัน 4 คืน


   Day 1 

19.00 น. รถบัสรับท่านจากโคราชมุ่งหน้าสู่จ.น่าน


   Day 2

07.00 น.  แวะพักทานอาหารเช้า(มื้อที่1)/อาบน้ำ/ทำธุระส่วนตัว ที่ รีสอร์ทเฮือนนานา จอมสวรรค์ จ.แพร่ (มีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพไว้บริการท่าน)


10.00 น.  City tour ในจ.แพร่ โดยเริ่มจาก"วัดจอมสวรรค์" เป็นวัดเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะพุกาม นำท่านไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล ชมความงามของวัด และชมศิลปะโบราณวัตถุ จากนั้นไปที่ "คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่" ท่านจะได้สัมพัสกับความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมที่มีรูปทรงแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป สถานที่แห่งนี้มีความแปลกกว่าอาคารอื่น คือ มีใต้ถุนอาคารเป็นคุกที่ใช้คุมขังทาส


12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันพื้นเมือง(มื้อที่2) แบบเซ็ตโต๊ะที่ "ร้านอาหารปั๋นจั๋ย" ในเมืองแพร่
13.00 น. นำท่านไปยัง "วัดพระบาทมิ่งเมือง" เป็นพระอารามหลวง มีรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจดีย์มิ่งเมือง และพระพุทธโกศัยศิริชัยศากยมุนี ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่
13.30 น. เดินทางไป "วัดพระธาตุช่อแฮ" องค์พระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดแพร่ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมศิลปะแบบเชียงแสน และยังเชื่อกันว่าหากผู้ที่เกิดปีขาลนำผ้าแพรสามสีมาถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้

18.00 น. เข้าเช็คอินที่พัก "ศศิดารา รีสอร์ท" จ.น่าน


19.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่3) แบบขันโตก ที่ห้องอาหารของโรงแรมพร้อมชมโชว์การแสดงพื้นเมืองระหว่างรับประทานอาหาร
21.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


   Day 3

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่4) ที่โรงแรม (มีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพไว้บริการท่าน)


10.00 น. เช็คเอ้าท์โรงแรม พร้อม City Tour ในตัวเมืองน่าน โดยรถรางแวะจอดได้ 2 จุด จุดแรกใช้เวลา 10 นาทีมีสถานที่ให้เลือกแวะ 1 จุด ดังนี้ วัดศรีพันต้น, กำแพงเมืองเก่า, วัดสวนตาล(มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์), โฮงเจ้าฟองคำ(ดูการทอผ้า ข้าวของโบราณ), และบ้านเก่าของชาวเมืองน่าน จุดที่สองใช้เวลา 25 นาที จะเป็นศูนย์รวมของสถานที่ดังนี้ วัดภูมินทร์, วัดช้างคล้ำ, พิพิธภัณฑ์งาช้างดำ และซุ้มลีลาวดี แต่ละสถานที่จะมีไกด์พาเที่ยวชมพร้อมให้ข้อมูลตลอด (ใช้เวลา 1.30 ชม.) กรณีเกิน 1.30 ชม. คิดค่าบริการเพิ่มเติม 500 บาทต่อ 30 นาที (ราคาไม่รวมในแพ็คเกจ)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่5) แบบเซ็ตโต๊ะที่ "ร้านอาหารเฮือนฮอม" ในเมืองน่าน


13.00 น. เที่ยวชม "ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา"เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนา เลื่องชื่อเรื่องเครื่องเงิน และยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นลำดับต้นๆ ของภาคเหนือ ท่านสามารถเลือกซื้อหรือชมความงามของเครื่องเงินได้ตามอัธยาศัย ไปต่อที่ "วัดพระธาตุแช่แห้ง" พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน มีความเชื่อกันว่าการได้เดินทางไปสักการบูชา กราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแช่แห้ง แล้วนั้นจะทำได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า


18.00 น. เข้าเช็คอินที่พัก "เฮือนฝ้าย แม่จำปี" อ.นาน้อย จ.น่าน


19.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่6) แบบเซ็ตโต๊ะ ที่ห้องอาหารของโรงแรม มีห้องคาราโอเกะไว้คอยบริการท่าน
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

   Day 4

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่7) ที่โรงแรม (มีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพไว้บริการท่าน)


07.30 น. นำท่านไปทอดกฐินที่ "วัดถ้ำเชตวัน" เดินทางด้วยรถตู้
15.00 น. หลังจากนั้นเดินทางเที่ยวชม "อุทยานแห่งชาติขุนสถาน" อุทยานฯ มีวิวที่สวยงามของธรรมชาติและทิวทัศน์สองฝั่งลำน้ำ
18.00 น. อาหารเย็นอิสระ(ราคาไม่รวมในแพ็คเกจ) ท่านสามารถเลือกร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงที่พัก ทางผ่าน หรือทานที่โรงแรมที่พัก ได้ตามสะดวก
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

   Day 5

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่8) ที่โรงแรม (มีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพไว้บริการท่าน)


10.00 น. เช็คเอ้าท์โรงแรม พร้อมซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับโคราช
20.00 น. ถึงโคราชโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ 

- ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

รีวิว (1)

เขียนรีวิว

บันทึกข้อความ: HTML ไม่ถูกแปล!
    แย่           ดี