รายละเอียด

หากคิดจะไปพักหรือเที่ยวผ่อนคลาย ปทุมธานีเป็นอีกที่ ที่น่าสนใจไม่น้อย นอกจากจะเดินทางไม่ไกลแล้ว ยังมีสถานที่เที่ยวอีกมากมายทั้ง วัดวาอาราม ตลาดน้ำ พิพิธภัณฑ์ต่างๆ


โปรแกรมการเดินทาง

  One Day Trip : กรุงเทพฯ – วัดโบสถ์สามโคก – เกาะเกร็ด – วัดกู้ – เรือนลดา


07.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ ลานหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK) ลงทะเบียน รับอาหารเช้าเครื่องดื่ม โดยทีมงานมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


09.00 น. นำท่านเดินทางถึง วัดโบสถ์หลวงพ่อโตสามโคกปทุมธานี วัดเก่าแก่ที่ร่วมสร้างโดยชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดี เดิมเป็นวัดเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา


10.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เกาะเกร็ด


11.30 น. นำท่านถึงท่านลงเรือข้ามสู่ เกาะเกร็ด


12.00 น. เรือท่านถึง เกาะเกร็ด ชุมชนชาวมอญ ที่โดดเด่นเรื่องเครื่องปั้นดินเผา และแหล่งของกินของทานเล่นอิสระอาหารกลางวัน(ราคาอาหารไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)


13.30 น. นำท่านลงเรือกลับสู่ฝัง เดินทางสู่ วัดกู้


14.30 น. เดินทางถึง วัดกู้ หรือ วัดพระนางเรือล่ม พระราชินีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร. 5


15.30 น. ออกเดินทางสู่ เรือนลดา


16.00 น. นำท่านเดินทางถึง เรือนลดา สถานที่ซึ่งรวบรวมบ้านเรือนไทยทั้ง 4 ภาค ให้ท่านได้เดินชมศึกษาศิลปะการปลูกบ้านการตกแต่งบ้านของแต่ละภาค


17.00 น. ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่จุดรับ-ส่ง ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์(MBK)


18.00 น. นำท่านเดินทางถึง ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK) โดยสวัสดิภาพ*หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
-ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

รีวิว (1)

เขียนรีวิว

บันทึกข้อความ: HTML ไม่ถูกแปล!
    แย่           ดี