รายละเอียด

พาคุณเที่ยวครบ ในวันเดียวที่นครปฐม คุณจะได้กราบสักการะ สิ่งศักดิ์ของจังหวัดนครปฐม และยังได้ช้อป ชิม ชิล แวะซื้อของฝากที่ตลาดน้ำ นอกจากนั้นยังได้เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐมอีกด้วย

โปรแกรมการเดินทาง

  One Day Trip : กรุงเทพฯ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย – วัดไร่ขิง – ตลาดน้ำดอนหวาย - พระราชวังสนามจันทร์ – เจษดามิวเซียม(พิพิธภัณฑ์รถโบราณ นครปฐม)

07.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ ลานหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK) ลงทะเบียน รับอาหารเช้า เครื่องดื่ม โดยทีมงานมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


08.00 น. ออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย


09.00 น. นำท่านเดินทางถึง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่งนำโดย อาจารย์ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ ที่สนใจการสร้างหุ่นขี้ผึ้ง และศึกษาค้นคว้าทดลองเป็นเวลานานกว่า 10 ปี จึงประสบความสำเร็จ สามารถสร้างหุ่นขี้ผึ้งยุคใหม่จากไฟเบอร์กลาสที่มีความคงทนประณีตงดงาม เหมือนคนจริงที่สุด


10.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ วัดไร่ขิง


11.00 น. นำท่านถึง วัดไร่ขิง สร้างโดย “สมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (พุก)” มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธาน


12.00 น. นำท่านนั่งเรือถึง ตลาดน้ำดอนหวาย เป็นตลาดที่ยังเหลือสภาพตลาดเก่าในอดีตสมัยรัชกาลที่ 6 ให้เห็น ลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารไม้เก่าที่อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีน อิสระอาหารกลางวัน(ราคาอาหารไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)


13.30 น. นำท่านสู่ พระราชวังวังสนามจันทร์


14.30 น. เดินทางถึง พระราชวังวังสนามจันทร์ เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนบริเวณที่คาดว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณที่เรียกว่า “เนินปราสาท” เพื่อเป็นสถานที่ประทับครั้งมานมัสการพระปฐมเจดีย์และเมื่อบ้านเมืองถึงยามวิกฤต


15.30 น. ออกเดินทางสู่ เจษดามิวเซียม(พิพิธภัณฑ์รถโบราณ)


16.30 น. นำท่านเดินทางถึง เจษดามิวเซียม(พิพิธภัณฑ์รถโบราณ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมรถยนต์หายากไว้มากมาย


17.30 น. ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่จุดรับ-ส่ง ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์(MBK)


18.30 น. นำท่านเดินทางถึง ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK) โดยสวัสดิภาพ


*หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
-ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

รีวิว (1)

เขียนรีวิว

บันทึกข้อความ: HTML ไม่ถูกแปล!
    แย่           ดี