รายละเอียด

 พาคุณเที่ยวจังหวัดนครนายก ไหว้พระทำบุญ ให้อิ่มอก อิ่มใจ นอกจากอิ่มบุญแล้ว แถมยังได้ถ่ายรูปสวยๆในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดนครนายก และยังได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯอีกด้วย

โปรแกรมการเดินทาง

  One Day Trip : กรุงเทพฯ – วัดจุฬาภรณ์วนาราม – เอเดนฟาร์ม – วัดพราหม์มณี – สะพานทุ่งนามุ้ย – พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

07.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ ลานหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK) ลงทะเบียน รับอาหารเช้าเครื่องดื่ม โดยทีมงานมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


08.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครนายก


10.00 น. นำท่านเดินทางถึง วัดจุฬาภรณ์วนาราม ร่มรื่นใต้อุโมงค์ไผ่ธรรมชาติที่ทอดยาวหลายร้อยเมตร


11.30 น. นำท่านเดินทางถึง เอเดนฟาร์ม หรือ Green Market ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากเมือกหอยทาก และแหล่งอาหารปลอดสารเคมี อิสระอาหารกลางวัน(ราคาอาหารไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)


13.30 น. นำท่านเดินทางถึง วัดพราหม์มณี หรือวัดหลวงพ่อปากแดง ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิพระโอษฐ์สีแดงอันลือชื่อด้านโชคลาภหรือที่เรียกว่า “หลวงพ่อปากแดง” และเป็นอนุสรณ์สถานระลึกกองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37 ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา


14.30 น. นำท่านเดินทางถึง สะพานทุ่งนามุ้ย สะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวคดเคี้ยวเป็นรูปตัวเอสกว่า 150 เมตรท่ามกลางทุ่งนาธรรมชาติ


15.45 น. นำท่านเดินทางถึง พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตี ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่พร้อมพระพุทธรูปล้อมรอบอีก 1, 250 องค์ จำลองเหตุการณ์สำคัญครั้งพุทธกาลที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์


16.30 น. ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่จุดรับ-ส่ง ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์(MBK)


18.30 น. นำท่านเดินทางถึง ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK) โดยสวัสดิภาพ


*หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
-ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

รีวิว (1)

เขียนรีวิว

บันทึกข้อความ: HTML ไม่ถูกแปล!
    แย่           ดี