รายละเอียด

เที่ยวฉะเชิงเทรา หรือ แปดริ้ว เมืองที่ให้อารมณ์วิถีชีวิตพื้นบ้าน มีวัดวาอาราม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้สักการะ และตลาดเก่าแก่ให้ช๊อป ชิม ชิล กันแบบเต็มอิ่ม เรียกได้ว่ามาจังหวัดเดียวได้ครบ แถมยังไม่ไกลจากกรุงเทพฯอีกด้วย


โปรแกรมการเดินทาง

  One Day Trip : กรุงเทพฯ – วัดโสธรวรารามวรวิหาร – ตลาดบ้านใหม่ร้อยปี – วัดสมานรัตนาราม – คุ้มวิมานดิน


07.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ ลานหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK) ลงทะเบียน รับอาหารเช้าเครื่องดื่ม โดยทีมงานมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


08.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา


10.00 น. นำท่านเดินทางถึง วัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทราเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพุทธโสธรอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวแปดริ้ว


11.30 น. นำท่านเดินทางถึง ตลาดใหม่ร้อยปี ตลาดโบราณริมน้ำที่มีอายุมากกว่า 100 ปี คงเอกลักษณ์บ้านเรือนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ของชุมชนชาวไทย-จีนเดิม และเป็นแหล่งของกินของทานเล่น อิสระอาหารกลางวัน


13.30 น. นำท่านเดินทางถึง วัดสมานรัตนาราม ที่ประดิษฐานพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


15.00 น. นำท่านเดินทางถึง คุ้มวิมานดิน สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ และแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา


16.00 น. ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่จุดรับ-ส่ง ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์(MBK)


18.00 น. นำท่านเดินทางถึง ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK) โดยสวัสดิภาพ*หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ          
                : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

รีวิว (1)

เขียนรีวิว

บันทึกข้อความ: HTML ไม่ถูกแปล!
    แย่           ดี