บริการจัดกรุ๊ปทัวร์

Organize Tour  บลูเกซี่ ทราเวล รับปรึกษาแผนการท่องเที่ยวของท่าน กรุ๊ปสัมมนารวมไปถึงจัดกิจกรรม Team Building เชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กรและเป็นการสร้าง Teamwork บริษัทฯ จัดนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศให้เป็นที่พอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ เอาใจใส่ในรายละเอียด มีความจริงใจ และให้การบริการที่ดีเสมอมา


ปรับปรุงการค้นหา