ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดการใช้งาน

กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานด้านล่างก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้การใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงถึงการยอมรับและการยินยอมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง

www.bluegaxy.com เว็บไซต์ ("เว็บไซต์") มีการจัดการโดยบริษัท บลูเกซี่ จำกัด ("เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เมื่อคุณเข้าและ/หรือใช้เว็บไซต์ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ด้านล่างและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับและคำถามที่พบบ่อย อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของข้อกำหนดการใช้งาน ("ข้อกำหนด") คุณต้องมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปีบริบูรณ์ จึงจะสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้

โปรดทราบว่าเราอาจทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และลบข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดจะต้องมีการอ่านอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินการใช้เว็บไซต์หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้เข้าชม ผู้ใช้ หรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ("คุณ" หรือ "ผู้ใช้") ตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากคุณใช้บริการอื่นใดๆ ของเรา การใช้งานของคุณจะเป็นไปตามการยินยอมปฏิบัติและการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว


1. ขอบเขตการให้บริการของเรา

 1. Bluegaxy ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์บนระบบออนไลน์ ที่คุณสามารถค้นหาประเภทโปรแกรมและแพ็คเก็จทัวร์ท่องเที่ยว สายการบินและ/หรือที่พักชั่วคราวและที่พำนักต่างๆ (ตามที่เกี่ยวข้อง) และให้บริการการจองที่พัก ("บริการ") ผู้ใช้สามารถทำการจองบริการของทัวร์ท่องเที่ยวโรงแรม สายการบินและ/หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ("ผู้ขาย") บนเว็บไซต์ เมื่อคุณทำการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ คุณจะสามารถจองทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ห้องพักโรงแรม หรือบริการอื่นๆได้ บนเว็บไซต์ของเรา เราจะทำการยืนยันการจองผ่านทางอีเมล เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจองตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง
 2. ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความเชี่ยวชาญของเราอย่างระมัดระวังในการให้บริการของเรา เราไม่ยืนยันและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ มีความแม่นยำ สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลล่าสุดและเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ (รวมถึงการจัดวางและความผิดพลาดจากการพิมพ์) อุปสรรค (เนื่องจากความเสียหาย การซ่อมแซม หรือการปรับปรุงเว็บไซต์หรืออื่นๆ ในลักษณะชั่วคราวและ/หรือในบางส่วน) ข้อมูลที่ไม่แม่นยำ ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือเป็นเท็จ หรือการไม่ส่งต่อข้อมูล
 3. การเปลี่ยนแปลงในสภาวะหรือสถานการณ์ทางการตลาดที่เกิดขึ้น อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดปัญหา ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์อาจหาทางที่จะช่วยคุณและตอบสนองคำร้องขอของคุณ
 4. เว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้การรับรองใดๆ และไม่ควรจะตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับของระดับคุณภาพการให้บริการ หรือการจัดอันดับของผู้ขายที่ระบุบนเว็บไซต์ เราปฏิเสธการเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพหรือสถานะของผู้ขายที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ (ที่ให้บริการทัวร์ท่องเที่ยว สายการบิน โรงแรม หรือบริการอื่นๆ) ผู้ขายอาจจะถูกแนะนำในรูปแบบของระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความคิดเห็น การจัดอันดับของผู้ขาย หรือปัจจัยอื่นๆ การจัดอันดับที่ถูกคำนวณขึ้นจากระบบอัตโนมัติ สามารถมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
 5. เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธผู้ใช้หรือการจองใดๆ (หรือทำการยกเลิกการยืนยันการจองในบางกรณี) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะด้วยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมถึงการที่ไม่ต้องให้เหตุผลในการปฏิเสธ/ไม่ยอมรับ/ยกเลิก เหตุผลในการปฏิเสธผู้ใช้ การจอง หรือการยืนยันการจอง อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ: การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ การคว่ำบาตรทางการค้าหรือทางเศรษฐกิจโดยผู้มีอำนาจระดับโลกหรือระดับชาติ การห้ามส่งสินค้า ข้อห้ามในกฎระเบียบ การทุจริตหรือการโจรกรรม (หรือข้อบ่งชี้หรือข้อสงสัยการทุจริตหรือโจรกรรม) ข้อสงสัยการทำกิจกรรมอาชญากรรม การสั่งซื้อที่น่าสงสัย การบริการที่ไม่มีความพร้อม หรือ การถูกระงับการให้บริการโดยคู่ค้า การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผิดพลาดหรือทำให้เข้าใจผิดโดยผู้ใช้ ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลหรือการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรเครดิต พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การขู่เข็ญ การดูถูก การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล อุปสรรคในทางปฏิบัติ ความยากลำบากหรือความล้มเหลวในการสื่อสาร ความผิดพลาดจริง (ซึ่งมีการอธิบายไว้ด้านล่างนี้) ประวัติการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการปฏิเสธหรือการถูกขึ้น "บัญชีดำ" หรือ "บัญชีการเฝ้าระวัง" ของรัฐบาลหรือองค์กรนานาชาติ ในกรณีที่การจองได้ถูกปฏิเสธหรือยกเลิกโดย Bluegaxy และได้มีการชำระเงินแล้ว Bluegaxy จะจ่ายชดเชยจำนวนเงินที่เรียกเก็บแล้ว โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราสามารถลบหรือเพิกถอน ("เพิกถอน") สมาชิกภาพของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นลักษณะชั่วคราวหรือถาวร ผู้ใช้ที่ถูกเพิกถอนจะไม่ได้รับอนุญาตในการพยายามใช้เว็บไซต์ในชื่ออื่นๆ หรือผ่านผู้ใช้อื่นๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะมีการอธิบายไว้ในเงื่อนไขกลไกการป้องกันการทุจริต)
 6. ในกรณีพิเศษ เราอาจยกเลิกหรือปฏิเสธการจองตาม "ความผิดพลาดจริง" ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้นตอของความผิดพลาด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อสงสัย ความผิดพลาดจริงคือความบกพร่องบนเว็บไซต์ (ตัวอย่างเช่นในแง่ของราคา) ซึ่งไม่มีบุคคลที่มีเหตุผลใดจะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือมีความหมายทางธุรกิจ จำนวนเงินที่เรียกเก็บแล้วจะได้รับการชดเชยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีเช่นนี้

2. การยกเลิก

 1. เมื่อคุณทำการจองหรือทำการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกและ/หรือกรณีที่ไม่มี หรือที่เกี่ยวกับการคำขอพิเศษของคุณซึ่งอาจส่งให้กับผู้ขาย Bluegaxy จะไม่รับผิดชอบสำหรับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่มีการตกลงกันระหว่างผู้ขายและผู้ใช้ หรือที่เป็นไปตามคำร้องขอของผู้ใช้ ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายอย่างระมัดระวัง
 2. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกของผู้ใช้ที่ได้ดำเนินการแล้ว Bluegaxy อาจทำการระงับหรือเก็บส่วนหนึ่งของจำนวนเงินที่จ่ายไป เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก
 3. กรณีมีการยกเลิกการซื้อสินค้า ลูกค้าจะได้รับเงินค่าสินค้า และ ภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มจำนวน ยกเว้น ค่า ธรรมเนียมบริการ 

3. คำขอพิเศษ

 1. ในกรณีที่มีคำขอพิเศษใดๆ เกี่ยวกับการจอง (ตัวอย่างเช่น: ห้องพักต้องสามารถเข้าถึงด้วยรถเข็นคนพิการได้ง่าย หรือบริการรถเข็น ในช่วงระหว่างการส่งมอบตั๋ว การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลงวัน การใส่ข้อมูล "การสะสมไมล์" หรือ เทียบเท่า) ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำขอเมื่อทำการจองบนเว็บไซต์หรือติดต่อผู้ขายโดยตรง (ตามความเหมาะสม) คำขอจะได้รับการดูแลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ขายและ Bluegaxy ตามความพร้อมและปัจจัยอื่นๆ
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางบิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงวันที่ เส้นทางบิน และ/หรือ ผู้โดยสาร) โดยผู้ใช้ Bluegaxy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองใดๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการเปลี่ยนตารางบินในกรณีที่การจองเดิมไม่สามารถใช้งานได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ตั๋วถูกใช้หรือได้รับการคืนเงินแล้ว)

4. คำแนะนำการเดินทาง

 1. การแสดงจุดหมายปลายทางของ Bluegaxy ไม่ได้หมายความว่า Bluegaxy แสดงหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังจุดหมายดังกล่าว เป็นสิ่งที่แนะนำหรือปลอดจากความเสี่ยง และ Bluegaxy จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตาม Bluegaxy จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางหรือการเข้าพักของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกการเดินทาง เส้นทางการเดินทาง และปลายทาง สำหรับระยะเวลาทั้งหมดของการเดินทางของคุณ Bluegaxy จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่มีเอกสารการเดินทางที่จำเป็น เช่น หนังสือเดินทางของคุณ
 2. หากคุณซื้อตั๋วแบบไป-กลับภายใต้รหัสการจองของสายการบิน (PNR) เดียวกัน ต้องใช้ทั้งตั๋วขาไปและขากลับ ตามที่ได้ระบุไว้ในตั๋วอิเล็กทรอนิกส์จาก Bluegaxy หากใช้ (1) เพียงตั๋วขาไปหรือขากลับ หรือ (2) เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของตั๋วแบบไป-กลับ อาจทำให้ตั๋วอีกใบใช้งานไม่ได้หรือไม่สามารถขอคืนเงินได้ Bluegaxy จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใดๆ ที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

5. การจัดอันดับ

 1. การจัดอันดับที่แสดงบนเว็บไซต์ ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลสำหรับผู้ใช้เท่านั้น การจัดอันดับที่มีอยู่แล้วนั้น เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้จัดจำหน่าย ผู้ใช้ หรือเว็บไซต์แสดงความเห็นอื่นๆ เราไม่ทำการตรวจสอบคะแนนที่ได้รับ ดังนั้นเราจึงไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของคะแนนที่มีอยู่ เราปฏิเสธการเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดอันดับที่แสดงบนเว็บไซต์ไว้ ณ ที่นี้

6. ราคาและการส่งเสริมการขาย

 1. เราอาจเสนอราคาที่ต่ำกว่าและ/หรือข้อมูลส่งเสริมการขายเป็นครั้งคราว โปรดทราบว่าราคาเหล่านี้อาจมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น การจองและนโยบายการคืนเงิน

7. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและการคืนเงิน

 1. ราคาแต่ละราคาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์จะมาพร้อมเงื่อนไขเฉพาะ และราคาเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของการจอง ระยะเวลาที่ทำการจอง และ/หรือ จำนวนของสินค้า ราคาที่มีอาจรวมภาษีและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ อีก แต่ในบางสถานการณ์ก็อาจไม่รวมภาษีและค่าบริการ ผู้ใช้ยอมรับว่าพวกเขามีความรับผิดชอบในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องจ่ายและข้อกำหนดและรายละเอียดอื่นๆ ในอีเมลยืนยันที่ส่งให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบการจองบนแบบฟอร์มการจอง ผู้ใช้สามารถยกเลิกการจองในเวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะมีการยืนยันขั้นสุดท้าย ราคาที่แสดงจะมีรายละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูจำนวนเงินที่จะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต หรือค่าธรรมเนียมระหว่างธนาคารที่เรียกเก็บสำหรับค่าจัดส่งจะคิดกับผู้ใช้ หากยังมีส่วนขาดในจำนวนที่ต้องชำระ Bluegaxy สามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนจำนวนเงินที่ขาดที่ต้องทำการชำระแก่ผู้ใช้ ในกรณีที่ผู้ใช้ยกเลิกการจองก่อนทำการชำระเงินในส่วนที่ขาด Bluegaxy มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการคืนเงิน ในจำนวนที่ชำระมาแล้วหรือจำนวนหลังจากที่ได้ทำการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับ Bluegaxy อันเป็นผลจากการที่ผู้ใช้ไม่ชำระเงินค่าใช้จ่ายที่ขาดอยู่เหล่านี้ตามกระบวนการที่กำหนดโดย Bluegaxy หากผู้ใช้มีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการบริการ ผู้ใช้สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Bluegaxy (ในระหว่างเวลาทำการของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งกำหนดโดย Bluegaxy) สำหรับการยกเลิกการจองอื่นๆ Bluegaxy จะช่วยดำเนินเรื่องการขอคืนเงินให้กับคุณในจำนวนที่คุณได้ทำการชำระไปแล้ว โดยอาจจะมีการหักค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร ระยะเวลาในการคืนเงินขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินของคุณ คุณสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Bluegaxy สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่จะได้รับเงินคืน
 2. Bluegaxy จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการยกเลิกการออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดจากการที่ผู้ใช้โอนจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้อง การโอนใดๆ ที่ทำเกินกำหนดเวลาสำหรับโอน จะมีผลให้เกิดการยกเลิกการจอง คุณต้องใช้ตู้เอทีเอ็มสำหรับการโอนระหว่างธนาคารเพื่อความรวดเร็ว หลังจากเสร็จสิ้นการโอนระหว่างธนาคาร กรุณายืนยันการชำระเงินของคุณโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการยืนยันการชำระเงิน

8. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากทางโรงแรม

 1. โปรดทราบว่าราคาสำหรับการจองโรงแรมผ่านเว็บไซต์ของเราทั้งหมด ("ราคาโรงแรม") ขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณ เช่น ช่วงเวลาในการเข้าพัก และจำนวนผู้เข้าพัก นอกเหนือจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น อัตราการจองห้องพักโรงแรมคืออัตราต่อห้องและต่อคืน คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าการเลือกของคุณและการร้องขอหรือการบริการเพิ่มเติมใดๆ ถูกแสดงไว้ในราคาที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ (เช่น ข้อมูลของโรงแรมที่ให้ก่อนการยืนยันการจองขั้นสุดท้าย) และ/หรือในอีเมลหรือคูปองยืนยันการจอง อาหารเช้ามักจะไม่รวมอยู๋ในราคา ยกเว้นหากระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าธรรมเนียมรีสอร์ทโรงแรมและค่าใช้จ่ายบังคับอื่นๆ (ดูรายละเอียดด้านล่าง) และภาษีท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายสำหรับนักท่องเที่ยวหรือการเข้าพัก (ถ้ามี) จะต้องทำการชำระโดยคุณ และจะไม่นำมารวมในราคาโรงแรมยกเว้นหาก ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบคำอธิบายหรือนโยบายใดๆ ที่โรงแรมให้ไว้บนเว็บไซต์ การประกันภัยทุกชนิดไม่ได้รวมอยู่ในอัตรา ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การจองห้องพักแบบมาตรฐาน คือ ห้องพักสำหรับผู้เข้าพัก 1-2 คน และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเตียงเสริม โรงแรมสามารถปฏิเสธที่จะยอมรับผู้เข้าพักเพิ่มเติมหากไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้า
 2. โปรดทราบว่าโรงแรมบางแห่งอาจคิดค่าบริการรีสอร์ท และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน) สำหรับการใช้บริการบางอย่าง ค่าบริการรีสอร์ทมักจะไม่รวมอยู่ในราคาโรงแรม รายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกรวมอยู่ในรายละเอียดของโรงแรมบนเว็บไซต์ นอกจากนี้คุณยังอาจถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงจากโรงแรมสำหรับสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมการจัดการสัมภาระ ค่าจัดส่งหนังสือพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในห้องพัก ค่าเดินทาง/ทัวร์ หรือค่าใช้จ่ายสำหรับการทำความสะอาดห้องพัก การคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของโรงแรม อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Bluegaxy
 3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายจากการบริโภคส่วนบุคคลที่เลือกได้ (เช่นที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักในโรงแรม) มักไม่รวมอยู่ในราคาโรงแรม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายมินิบาร์ในห้องพัก ค่าโทรศัพท์ รูมเซอร์วิส ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้อาหารค่ำพิเศษ (กาล่าดินเนอร์) ค่าเช่าภาพยนตร์/ภาพยนตร์ที่เรียกดูตามต้องการ และค่าใช้จ่ายการใช้งานอินเทอร์เน็ต ในช่วงฤดูวันหยุด โรงแรมบางแห่งอาจกำหนดให้อาหารค่ำพิเศษเป็นตัวเลือกบังคับ (เช่น สำหรับปีใหม่ คริสต์มาส ตรุสจีน และโอกาสอื่นๆ) ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ในอัตราห้องพัก แต่จะปรากฏบนแบบฟอร์มการจอง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้ "ข้อมูลโรงแรม" "ข้อมูลที่จะเป็นต่อการจอง" "นโยบายการยกเลิกการจอง" หรือหัวข้อที่คล้ายกันบนเว็บไซต์ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมหรือไม่ โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อความชัดเจน
 4. โรงแรมบางแห่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งหรือการเคลื่อนย้าย นี่คือกรณีที่พบบ่อยสำหรับการเดินทางระหว่างเกาะ (เช่น มัลดีฟส์) และเพื่อที่จะไปถึงโรงแรม การขนส่งดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำหนดของโรงแรมเสมอ และนำเสนอโดยหรือในนามของโรงแรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการให้บริการการขนส่งนั้น คุณยอมรับว่า Bluegaxy ไม่ได้จัดให้มีการขนส่งใดๆ และไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการการขนส่งดังกล่าว คุณยอมรับว่า Bluegaxy จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย ความถี่ หรือระดับการให้บริการของบริการขนส่ง และสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการขนส่งดังกล่าวของคุณ
 5. ในเขตปกครองบางที่ โรงแรมอาจจะต้องทำการเก็บภาษีการเข้าพักหรือภาษีท้องถิ่นจากผู้เข้าพักโดยตรง หน่วยงานภาครัฐอาจประกาศภาษีเพิ่มเติมและอาจกำหนดให้โรงแรมจัดเก็บภาษีดังกล่าวโดยตรง คุณตกลงที่จะจ่ายภาษี/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวใดๆ ทั้งหมดกับทางโรงแรมโดยตรงเมื่อคุณทำการเช็คเอาท์ ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คุณไม่แน่ใจ โปรดตรวจสอบกับโรงแรมหรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Bluegaxy เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจรวมอยู่ในราคาโรงแรม

9. รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน

 1. การชำระเงินจะทำในจำนวนเงินและสกุลเงินตามที่ระบุไว้โดย Bluegaxy โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของธนาคารหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 2. Bluegaxy ไม่เก็บภาษีหรืออากร การจัดเก็บภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้นจะตกเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้
 3. การจองทุกชนิดจะต้องมีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ทำการชำระเงิน Bluegaxy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองหรือละทิ้งกระบวนการจอง
 4. วิธีการชำระเงินรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการโอนเงินผ่านธนาคารและบัตรเครดิต สำหรับการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณต้องมีใบเสร็จการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานการชำระเงินของการจองที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันจาก Bluegaxy คุณต้องทำตามขั้นตอนที่มีอยู่ในอีเมลการยืนยัน
 5. สำหรับวิธีการชำระเงินอื่นๆ เช่นบัตรเครดิต คุณต้องทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดย Bluegaxy และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง
 6. หลังจากที่คุณทำการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว Bluegaxy จะดำเนินการสั่งซื้อและออกหมายเลขการจอง ซึ่งจะมาพร้อมกับ:
  1. หมายเลขการจอง
  2. ชื่อลูกค้า
  3. จำนวนการจอง
  4. รายละเอียดการจอง
  5. หมายเลขโทรศัพท์/เบอร์ต่อ

10. การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและการทำทุจริต

 1. สำหรับการชำระเงินผ่านบนเว็บไซต์นี้ บัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดย Bluegaxy ในราคาเต็มเมื่อทำการจองและยืนยันการจอง (การคืนเงินใดๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง) คุณต้องตรวจสอบรายละเอียดการจองอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนที่จะทำการจอง Bluegaxy จะดำเนินการคืนเงินต่างๆ ตามที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการจองบางประเภท Bluegaxy อาจจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบัตรเครดิตของคุณ แต่ต้องให้คุณชำระเงินกับผู้ขายที่เกี่ยวข้องโดยตรงและไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบัตรเครดิตของคุณเนื่องจากคุณจะต้องทำการชำระเงินกับผู้ขายที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อที่จะปกป้องและเข้ารหัสข้อมูลบัตรเครดิตของคุณในระหว่างการส่งข้อมูลให้กับเรา เราจะใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส เช่น Transport Layer Security ("TLS") หรือ Secure Sockets Layer ("SSL") สำหรับการให้บริการของเรา
 2. ในกรณีของการทุจริตบัตรเครดิตหรือการใช้งานบัตรเครดิตของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม คุณต้องติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตรของคุณทันที หลังจากได้ตรวจพบการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว หากคุณสงสัยว่ามีการจองที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการทุจริตโดย Bluegaxy คุณต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราทันที
 3. ในการทำการจอง คุณจะต้องมีอายุเกินสิบแปด (18) ปี และมีอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายในการทำธุรกรรม (หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมาย) คุณต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่คุณเป็นเจ้าของและออกในนามของคุณ พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม คุณยอมรับความรับผิดชอบสำหรับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่ทำในนามของคุณหรือในบัญชีของคุณ
 4. คุณต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ารายละเอียดที่คุณให้กับเราเป็นจริง ถูกต้องและแม่นยำทั้งหมด Bluegaxy ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับบัตรเครดิตบางประเภท Bluegaxy สามารถเพิ่มหรือเพิกถอนวิธีการชำระเงินอื่นๆ ตามดุลยพินิจ
 5. ในบางกรณี เราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อการพิสูจน์และยืนยันการจองตามที่อธิบายอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ การจองจะไม่มีการยืนยันจนกว่าคุณจะได้รับอีเมลยืนยันที่มีตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือใบยืนยันการจอง และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ขายสามารถใช้กลไกการตรวจสอบการทุจริตในระหว่างกระบวนการจอง หากเกิดการทุจริตหรือสันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้น การจองจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปหรือกลายเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ Bluegaxy จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากคุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติม การจองจะไม่แล้วเสร็จและจะกลายเป็นโมฆะ

11. สิทธิและหน้าที่

 1. Bluegaxy ขอมอบสิทธิจำกัดบางอย่างแก่ผู้ใช้ (ซึ่งประกอบกันเป็น "ใบอนุญาตอย่างจำกัด") ซึ่งไม่สามารถโอนหรือมอบหมายได้ เพื่อเข้าและใช้เว็บไซต์ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากข้อกำหนดเหล่านี้ ด้วยใบอนุญาตอย่างจำกัดนี้ เรามิได้มอบสิทธิหรือใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ให้กับคุณ สิทธิหรือใบอนุญาตที่ไม่ได้มีการมอบให้อย่างชัดเจนจะถือว่าเป็นของ Bluegaxy หรือบุคคลที่สามที่เป็นเจ้าของใบอนุญาตดังกล่าว เนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์ (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของซอฟแวร์ที่ใช้ในการรองรับเนื้อหา) เป็นของ Bluegaxy หรือ ผู้จัดนำหน่าย และผู้ให้บริการทั้งหมด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ขายของ Bluegaxy (ตามความเหมาะสม) คุณสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อทำการสั่งซื้อ และคุณแสดงตนและรับประกันว่าคุณจะไม่ส่งคำร้องขอในการจองที่เป็นเท็จหรือที่เป็นการคาดเดา เพื่อคาดการณ์จำนวนการจองที่ว่างอยู่ ดังนั้น คุณต้องมั่นใจว่าข้อมูลการชำระเงินที่คุณให้เป็นจริงและถูกต้องทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังรับประกันที่จะให้ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์และ/หรือรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของคุณที่แม่นยำและถูกต้อง
 2. ตามข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ คุณยินยอมที่จะไม่ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย) หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Bluegaxy คุณตกลงที่จะไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาต เลียนแบบ โอน ขาย หรือขายต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ สินค้าหรือ บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่:
  1. ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Bluegaxy
  2. เข้าถึง ตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ โดยใช้เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Bluegaxy
  3. การดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดภาระที่ไม่สมควรบนเว็บไซต์ หรือโครงสร้างพื้นฐานของเรา
  4. ทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่สำคัญบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเส้นทางการจอง) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Bluegaxy
  5. ขายต่อ ใช้ คัดลอก ดำเนินการเฝ้าระวัง (เช่น การใช้หรือติดตั้งโปรแกรมสไปเดอร์หรือโปรแกรมสเครป) แสดง ดาวน์โหลด หรือดำเนินการผลิตเนื้อหา ซอฟต์แวร์ สินค้า บริการ ผ่านเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หรือวัตถุประสงค์/กิจกรรมการแข่งขัน
  6. ลอกเลียนเว็บไซต์ (ผ่าน "frame" หรือ "mirror") หรือจัดตั้งส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
  7. ส่งประกาศที่มีการละเมิดกฎหมาย ระเบียบหรือกฎใดๆ หรือที่สามารถรองรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรืออาญากรรม ไปที่หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้
  8. ส่ง ให้การเชื่อมโยง หรือส่งประกาศที่มีเนื้อหาที่สามารถการพิจารณาว่าเป็นอันตราย หยาบคาย ลามก อนาจาร รุนแรง แบ่งแยกชนชั้น ดูถูก คุกคาม ล่วงละเมิด กดขี่ เกลียดชังหรือเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นตามดุลยพินิจของ Bluegaxy
  9. ส่งหรือให้การเชื่อมโยงถึงประกาศที่มีคำหมิ่นประมาท ใส่ร้าย และเป็นความเท็จ
  10. ส่งหรือดำเนินการประกาศที่อาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ของนิติบุคคลหรือบุคคล รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ข้อมูลหรือสิ่งพิมพ์ที่เป็นความลับ
  11. ส่งประกาศที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือละเมิดสิทธิและภาระผูกพันที่มีอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ตามสัญญา
  12. ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือให้ข้อมูลเท็จ หรือบิดเบือนความจริงกับบุคคลหรือนิติบุคคลต่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือปลอมตัว เพื่อจุดประสงค์ในการทำให้เกิดการเข้าใจผิด หลอกลวง หรือฉ้อโกง
  13. ปรับเปลี่ยนหรือบิดเบือนข้อมูล โดยมีจุดประสงค์ที่จะปกปิดที่มาของข้อมูลที่คุณให้
  14. ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย ปิดการใช้งาน ขัดขวาง หรือรบกวนการใช้งานของเว็บไซต์ หรือผู้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ หรือทำให้เกิดความเสียหาย การหยุดชะงักหรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม
  15. การเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาต หรือดำเนินการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกัน บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผ่านการลักลอบ การขโมยรหัสผ่าน หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน
  16. ได้รับหรือพยายามที่จะค้นหาสื่อหรือข้อมูลใดๆ โดยวิธีการที่ไม่ได้มาโดยเจตนาจากเว็บไซต์ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะจุดหมายปลายทางอื่นๆ ที่ให้บนเว็บไซต์นี้) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการได้รับหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคนอื่นเช่นที่อยู่อีเมล
  17. มีส่วนร่วมในการกระทำที่หลอกลวง หรือการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการค้นหาหน้าผลลัพธ์ ("SERP") หรือดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา ("SEO") การปฏิบัติ SEO ถือว่าผิดจรรยาบรรณหรือเป็นการทำ "สแปมเด็กซ์" ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการปิดบัง เมตาดาต้า แท็กชื่อ ขูดเนื้อหา แผนการเชื่อมโยง Google บอมบ์ คำค้นหาข้อความ ข้อความหรือการเชื่อมโยงที่ซ่อน แผนการเชื่อมโยง ความคิดเห็นที่มีสแปมและเรื่องอื่นๆ หรือ
  18. กระทำการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือเกิดความเสียหายกับไซต์ Bluegaxy หรือบริษัทในเครือและพนักงาน หรือชื่อเสียงของ Bluegaxy
 3. นอกจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เว็บไซต์ไม่ได้รับอนุญาตที่จะทำให้การเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บอื่นๆ นอกเหนือจากหน้าหลักของเว็บไซต์นี้หรือเฟรมหรือหน้าเว็บหรือสื่อที่มีอยู่ในนั้น หรือทำการเชื่อมโยงไปยังส่วนของเว็บไซต์ในรูปแบบของอีเมลที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Bluegaxy
 4. เมื่อคุณสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี้ คุณขอแสดงและรับประกันว่าคุณจะไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามหรือข้อจำกัดใดๆ ตามโปรแกรมการลงโทษใดๆ หรืออยู่ภายใต้การลงโทษใดๆ ภายใต้ระบบการป้องกันการฟอกเงินใดๆ

12. สิทธิในเนื้อหาของผู้ใช้

 1. เมื่อคุณดำเนินการจอง คุณตกลงที่จะรับอีเมลที่มีคำเชิญให้คุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ขายบางราย Bluegaxy มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการพิจารณาว่าความคิดเห็นของคุณจะถูกนำไปแสดงหรือไม่ Bluegaxy สามารถแสดงความคิดเห็นของคุณ ซึ่งอาจมีข้อเสนอแนะ ระดับการบริการ และชื่อของคุณ
 2. ในการแสดงความคิดเห็นของคุณ คุณต้องมั่นใจว่า:
  1. คุณเป็นเจ้าของและมีอำนาจในการควบคุมความคิดเห็นที่คุณให้กับเว็บไซต์
  2. เนื้อหาของความคิดเห็นมีความถูกต้องและไม่มีการบิดเบือน
  3. การใช้งานหรือการปฏิบัติหรือการส่งเนื้อหาของความคิดเห็น ไม่ละเมิดข้อกำหนดหรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คุณไม่ได้ละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สาม และคุณไม่ได้ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 3. คุณต้องรับความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับเนื้อหาความคิดเห็นที่คุณให้หรือส่ง คุณอนุญาตให้ Bluegaxy ดำเนินการเมื่อมีบุคคลใดทำการละเมิดสิทธิของคุณหรือสิทธิของ Bluegaxy
 4. เนื้อหาความคิดเห็นที่คุณให้จะต้องไม่ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความลับ และ Bluegaxy ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการปฏิบัติต่อความคิดเห็นดังกล่าวเช่นเดียวกับข้อมูลที่เป็นความลับ Bluegaxy มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เนื้อหาความคิดเห็นตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการลบ ตัด ดัดแปลง หรือซ่อนจากการแสดงผล ซึ่งไม่มีผลต่อบัญญัติที่มีอยู่ในข้อกำหนดนี้ Bluegaxy ไม่มีภาระผูกพันในการจ่ายเงินให้กับเนื้อหาความคิดที่คุณได้ส่งเข้ามา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความคิดเห็นที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ลบออก หรือตัด Bluegaxy จะไม่มีภาระผูกพันในการให้ รวมถึง หรือกล่าวถึงผู้เขียนหรือบุคคลที่สามอื่นๆ
 5. ในกรณีใดๆ ก็ตาม ในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาของความคิดเห็น คุณตกลงว่า:
  1. คุณไม่ต้องการการเอ่ยถึงหรือเปิดเผยตัวตนในผลงานที่ผ่านการดัดแปลงใดๆ
  2. คุณอนุญาตให้ Bluegaxy พนักงานของบริษัท ผู้สืบทอด และผู้รับโอน ในการทำการเผยแพร่ ใช้ ลบ ปรับเปลี่ยน ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์จากการให้ความเห็น
  3. คุณขอสละสิทธิใดๆ และตกลงที่จะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในการแสดงความคิดเห็น
  4. คุณจะชดใช้และปกป้อง Bluegaxy พนักงานของบริษัท บริษัทในเครือ ผู้ถือสิทธิ ผู้รับหน้าที่แทน จากการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาของความคิดเห็น

13. ข้อจำกัดการใช้งาน

 1. คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอื่นใดๆ ที่อาจขัดขวางหรือพยายามที่จะขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาสำหรับวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ คุณตกลงที่จะไม่แสวงหา สร้าง ค้นหา ใช้งานหรือส่งตัวแทนอัตโนมัติหรือรูปแบบเทคโนโลยีอื่นๆ ในการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลจากเว็บไซต์นี้หรือโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ในทางอื่น

14. สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

 1. สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นของ Bluegaxy ข้อมูลและสื่อทั้งหมด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ซอฟแวร์ ข้อความ ข้อมูล กราฟิก ภาพ เสียง วิดีโอ เครื่องหมายทางการค้า โลโก้ ไอคอน รหัส HTML และรหัสอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการตีพิมพ์ แก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ ทำสำเนาหรือเปลี่ยนแปลงในทางใดก็ตาม ภายนอกพื้นที่ของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจาก Bluegaxy ก่อน หากคุณละเมิดสิทธิเหล่านี้ Bluegaxy ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเรียกร้องทางแพ่ง สำหรับค่าชดเชยเต็มจำนวนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายหรือการสูญเสียที่ได้รับ การละเมิดเหล่านี้ยังอาจถือเป็นความผิดทางอาญาได้เช่นกัน
 2. Bluegaxy และ/หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่าง ("ทรัพย์สินทางปัญญา") ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อโดเมน เว็บไซต์ เครื่องหมายทางการค้า เนื้อหา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายบริการ โลโก้ สัญลักษณ์หรือการออกแบบอื่นๆ ฯลฯ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่สามารถถูกตีความว่าคุณได้รับใบอนุญาตหรือสิทธิใดๆ ไม่ว่าจะโดยนัยหรือไม่ ในการใช้ ครอบครอง แจกจ่ายหรือปรับเปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของ Bluegaxy นค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ รวมทั้งชื่อ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย เครื่องหมายบริการ โลโก้ สัญลักษณ์ หรือการออกแบบอื่นๆ ที่อาจมีเจ้าของหรือได้รับอนุญาตสำหรับการใช้งานโดยบุคคลที่สาม การใช้งานสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ จะไม่ถือว่าเป็นการแนะนำหรือการให้การสนับสนุนแก่เว็บไซต์โดยบุคคลที่สาม Bluegaxy เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เว็บไซต์ และคุณไม่ได้รับอนุญาตที่จะใช้ ครอบครอง แจกจ่าย หรือปรับเปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนจาก Bluegaxy ก่อน
 3. เว็บไซต์นี้มีทรัพย์สินทางปัญญาของ Bluegaxy ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ ซอฟต์แวร์ ภาพถ่าย กราฟิก วิดีโอ เพลงและเสียง เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เราและผู้ออกใบอนุญาตของเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิอื่นๆ สำหรับการเลือก การประสานงาน การจัดและการซ่อมแซมเนื้อหาและเนื้อหาต้นฉบับ คุณต้องไม่แก้ไข ทำซ้ำ คัดลอก ดำเนินการ แสดง เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหา ในบางส่วนหรือทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจนในข้อกำหนดเหล่านี้
 4. ซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับการให้บริการ ซอฟแวร์ที่ใช้งานบนเว็บไซต์นี้และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาบนเว็บไซต์ เป็นของ Bluegaxy บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกใบอนุญาต ผู้จำหน่าย และผู้ให้บริการเนื้อหา นอกจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น Bluegaxy จะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของบุคคลที่สาม หรือการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของ
 5. คุณสามารถใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งซ้ำ เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อื่นๆ จากการดาวน์โหลดที่คุณทำจากเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ถึงแม้ว่าคุณจะได้รับอนุญาตตามที่จำเป็นแล้ว คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือทำการลบได้ คุณยอมรับและตกลงในที่นี้ว่าการดาวน์โหลดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ไม่ได้เป็นการให้สิทธิเหนือทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้กับคุณ
 6. เราอาจทำการเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่มีดูแลโดยบุคคลอื่น เมื่อคุณทำการกดที่ลิงก์ คุณแสดง รับทราบและยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวคือการกระทำด้วยความสมัครใจของคุณเพื่อดูหรือเข้าเว็บไซต์อื่นๆ ที่ Bluegaxy ไม่ได้กำกับดูแลหรือรับผิดชอบ
 7. ในการทำเว็บไซต์ การเตรียมรหัสแหล่งที่มาและการทำการรองรับซอฟต์แวร์ Bluegaxy สามารถออกใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจากบุคคลที่สามผ่านใบอนุญาตสาธารณะทั่วไปของ General Public Licence ("GPL") การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ ที่ทำโดย Bluegaxy อยู่ภายในใบอนุญาตหรือการอนุมัติที่จำเป็น

15. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 1. ภายใต้ขอบเขตตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต คุณยืนยันและยอมรับตามข้อตกลงดังต่อไปนี้:
  1. การบริการและเนื้อหาของเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามสภาพที่เป็น" และ "ตามที่มี" เราขอกล่าวอย่างชัดแจ้งว่าเราไม่ได้ทำให้การรับประกันหรือรับรองใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขายของสินค้าหรือบริการ หรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบริการที่เราให้สำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและต่อการไม่เกิดการละเมิด ตามที่เหมาะสม
  2. เราไม่รับประกันว่า: (ก) การใช้งาน บริการและคุณสมบัติของการรักษาความปลอดภัยที่มีในเว็บไซต์นี้จะปราศจากการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด (ข) ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวจะถูกซ่อมแซม หรือ (ค) เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์จะให้บริการที่ไม่มีไวรัส มัลแวร์หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย
  3. เราไม่รับประกันความแม่นยำ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือคุณภาพของเนื้อหา เว็บไซต์หรือทรัพยากรที่มีบนและจากเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันว่าเนื้อหา เว็บไซต์หรือทรัพยากรเป็นอิสระจากแหล่งข้อมูลใดๆ ที่ เป็นอันตราย ที่ไม่เหมาะสมหรือก่อเกิดความขัดแย้ง
  4. สื่อใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับมาทางอื่นผ่านการใช้บริการนี้เป็นความรับผิดชอบและความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณจะสมัครใจรับความเสี่ยงดังกล่าวและคุณจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากการดาวน์โหลดสื่อใดๆ ที่มีให้ทั้งหมด

16. ข้อจำกัดความรับผิด

 1. โดยปราศจากความสูญเสียสิทธิใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ความรับผิดของแต่ละฝ่ายมีข้อจำกัดและยกเว้นในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมาย เช่น การบาดเจ็บส่วนบุคคลและการเสียชีวิต เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้หรือการใช้การเชื่อมโยงในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายพิเศษ ที่เกิดโดยอุบัติเหตุ ที่เป็นการลงโทษหรือเป็นผลมาจากเหตุอื่นหรือการสูญเสียทางเศรษฐกิจอื่นๆ แม้ว่าเราจะได้รับทราบถึงโอกาสในการเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายก็ตาม วิธีแก้ไขเดียวสำหรับคุณคือการยุติการใช้เว็บไซต์นี้

17. การชดใช้

 1. คุณตกลงที่จะชดใช้และปกป้อง Bluegaxy และลูกจ้าง บริษัทในเครือ พนักงานและคู่ค้า จากและเกี่ยวเนื่องกับการกล่าวอ้าง การเรียกร้อง ความรับผิดชอบ ความเสียหายหรือการสูญเสีย รวมทั้งค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การใช้งานเว็บไซต์ (ข) เนื้อหาที่ให้ ได้รับหรือเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้ (ค) การละเมิดข้อกำหนดของคุณ (ง) การละเมิดสิทธิหรือภาระหน้าที่อื่นๆ และ/หรือ (จ) การกระทำหรือการละเลยใดๆ โดยคุณ ไม่ว่าจะประมาท ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออื่นๆ

18. การเชื่อมโยงและเนื้อหาของบุคคลที่สาม

 1. เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Bluegaxy เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงเหล่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความเป็นส่วนตัว หรือกิจกรรมอื่นๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว เราหรือบุคคลที่สามอื่นๆ อาจอัพโหลดผลการค้นหาอัตโนมัติหรือให้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เราเปิดโอกาสให้บุคคลที่สามส่งมอบ โหลด ส่งหรือให้ข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง กราฟิก วิดีโอ ข้อความ ความคิดเห็นหรือสื่ออื่นๆ ("เนื้อหา") ผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราไม่ได้ตรวจสอบและ/หรือไม่ได้มีการควบคุมเว็บไซต์ แหล่งที่มาและเนื้อหา คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาหรือความพร้อมของเว็บไซต์และทรัพยากรต่างๆ ดังกล่าว และเราไม่ได้ให้การรับรองหรือแนะนำ และจะไม่รับผิดชอบสำหรับที่มาของเว็บไซต์หรือเนื้อหา คุณตกลงที่จะปลดปล่อยเราจากและเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมด ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือบัญชีสำหรับเนื้อหา เว็บไซต์หรือทรัพยากร

19. การยุติ

 1. Bluegaxy มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวอย่างเต็มที่ในการทำการเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยุติหรือหยุดเว็บไซต์นี้และ/หรือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์รวมถึงบริการหรือสินค้าที่มีในเว็บไซต์นี้ และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ ในเวลาก็ตาม ด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 2. ในกรณีที่มีการยุติ คุณยังคงผูกพันตามข้อผูกพันในข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกัน การชดใช้ การสละสิทธิ์และข้อจำกัดของความรับผิดชอบที่คุณได้ตกลงยอมรับ
 3. Bluegaxy จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการยุติหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ

20. ความเป็นส่วนตัว

 1. Bluegaxy เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาความลับของผู้ใช้ Bluegaxy จะพยายามที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อทำการดำเนินการตามพันธกรณีของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก มีคำอธิบายสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของ Bluegaxy และผู้ใช้งานเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

21. ข้อมูลทั่วไป

 1. ข้อกำหนดเหล่านี้จะถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและ Bluegaxy ในเรื่องดังกล่าว และจะแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา ระหว่างคุณและ Bluegaxy เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
 2. เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อสงสัย Bluegaxy ไม่ได้มีการจัดการหรือควบคุมผู้ขาย
 3. ถ้าคุณใช้เว็บไซต์เพื่อหรือในนามของบุคคลที่สาม ("บุคคลที่สาม") เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ร่วมเดินทาง คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากไม่ความถูกต้องของข้อมูลที่ให้เกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าว นอกจากนี้คุณจะต้องแจ้งให้บุคคลที่สามทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อมีการใช้เว็บไซต์เพื่อหรือในนามของบุคคลที่สาม คุณยินยอมที่จะชดใช้และปกป้อง Bluegaxy จากความอันตรายใดๆ ที่เกิดจากและเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ ความสูญเสีย ความเสียหาย การฟ้องร้องและการเรียกร้องใดๆ ทั้งหมด รวมทั้งค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือความประมาทโดยคุณและ/หรือบุคคลที่สาม
 4. ข้อกำหนดเหล่านี้เขียนขึ้นในภาษาอังกฤษ การแปลเป็นภาษาอื่นใดนั้น ทำขึ้นเพื่อความสะดวกและการให้ข้อมูลเท่านั้น ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลใดๆ จะยึดถือข้อมูลในฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก หัวข้อในข้อตกลงนี้ถูกแทรกไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลกระทบต่อการตีความหรือการสร้างข้อกำหนดนี้
 5. ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ถูกตัดสินว่าไม่มีผลบังคับใช้หรือเป็นโมฆะ โดยศาลที่มีเขตอำนาจที่สมควรใดๆ บทบัญญัติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการตัดสินดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลืออื่นๆ บทบัญญัติที่ถูกตัดจะถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่มีความใกล้เคียงการใช้ถ้อยคำและความตั้งใจเดิมให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 6. ความล้มเหลวของฝ่ายใดในการบังคับใช้บทบัญญัติของข้อกำหนดเหล่านี้ในเวลาใดก็ตามจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิของแต่ละฝ่ายในการบังคับใช้การฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวหรือบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดเหล่านี้หรือเป็นการสละสิทธิ์การละเมิดใดๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สำเร็จหรือที่ตามมาของบทบัญญัติใดหรือบทบัญญัติอื่นๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้
 7. คุณไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิหรือหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของเราก่อน
 8. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกข้อกำหนด (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจแก้ไขข้อกำหนดได้ตลอดเวลาโดยทำการแจ้งข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงแล้วบนเว็บไซต์ ข้อกำหนดล่าสุดจะแทนที่ข้อกำหนดก่อนหน้านี้ทั้งหมด
 9. ยกเว้นในกรณีที่มีการระบุไว้อย่างชัดแจ้ง ไม่มีส่วนใดในสัญญาฉบับนี้ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้สิทธิแก่บุคคลที่สามใดๆ ในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ หรือให้ผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้แก่บุคคลที่สาม การประยุกต์ใช้พระราชบัญญัติการทำสัญญา (สิทธิของบุคคลที่สาม) และการตรากฎหมายใหม่ใดๆ ได้รับการยกเว้นอย่างชัดแจ้ง
 10. การแจ้งที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนดเหล่านี้จะถือว่าได้ทำการแจ้งอย่างเพียงพอหากทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือบริการจัดส่งที่มีการบันทึกหรือเทียบเท่าให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (ตามที่อยู่ลงทะเบียนของเราหรือตามที่แจ้งเป็นอย่างอื่น)

22. เหตุสุดวิสัย

 1. Bluegaxy จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการไม่ปฏิบัติตามหรือการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เช่นความล้มเหลวในการทำธุรกรรม การจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์หรือความเสียหายหรือเป็นอันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ที่เกิดจากการกระทำหรือสภาวะใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามที่สมเหตุผลของคุณหรือเรา ("เหตุการณ์เหตุสุดวิสัย") เหตุการณ์เหตุสุดวิสัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะภัย พิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม แผ่นดินไหว) การแพร่ระบาดของโรค การจลาจล การประกาศสงคราม สงคราม การดำเนินการทางทหาร การก่อการร้าย การห้ามส่งสินค้า การคว่ำบาตร การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับ ฟ้าผ่า พายุเฮอริเคน/ไต้ฝุ่น/ไซโคลน การนัดหยุดงานแรงงาน การประท้วง การล้มละลายหรือการขาดสภาพคล่องของสายการบินหรือโรงแรม และอื่นๆ
 2. Bluegaxy จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากวิธีการใดๆ ต่อฝ่ายใดๆ หาก Bluegaxy ไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อของคุณเนื่องจากเหตุการณ์เหตุสุดวิสัย